Zwerfafval, de industrie en noodzakelijk handelen

Zwerfafval op straat

Zwerfafval is materiaal dat ooit is verworden door bedrijven en individuele personen en zonder enige belemmering in de natuur terecht is gekomen. Dit terwijl er een heel systeem van recycling bestaat. Doordat ingezameld afval een bepaalde waarde vertegenwoordigd is hier markt van vraag en aanbod, waarin grote bedragen omgaan. Een gevolg van de handel in afval resulteert niet altijd in het hergebruik van materialen, omdat zij landgrenzen overschrijdt en er nu eenmaal landen zijn waar minder regelgeving is dan in het land van herkomst.

Overheden zijn druk in de weer met regelgeving omtrent het terugdringen van het gebruik van plastic. We kunnen heel eenvoudig 40 jaar terug in de tijd, toen het aandeel van plastic in ons milieu aanzienlijk minder was. Het veel gehoorde argument is dat de aanscherping van de regelgeving de toepassing van plastic noodzakelijk maakt. Is dat wel zo? Er worden immers veel producten in de markt verkocht die zowel in voorverpakte als niet verpakte variant verkrijgbaar zijn.

Zwerfafval dankzij de verpakkingsindustrie

Daarnaast is de verpakkingsindustrie, waar een belangrijke grondstof nog steeds aardolie is, een belangrijke speler op de markt. Ze opereren veelal op de achtergrond en zijn daardoor voor veel mensen niet goed zichtbaar. In deze industrie gaan jaarlijks wereldwijd vele miljarden om. Uiteindelijk betaalt de consument deze miljarden door de een verpakt product dat hij koopt. Immers wanneer een product in een winkel verschijnt lijkt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen volledig op de consument te worden afgeschoven. Daarbij moet je niet alleen meer aan de verpakking denken maar ook aan het product op zich.

Wij worden dagelijks geconfronteerd met de excessen van een verantwoordelijkheid die niet gedragen kan worden door de schouders waarop hij is gelegd. Dit resulteert in de aanwezigheid van zwerfafval. In een continu proces wordt van alles weggegooid. Om hier een halt aan toe te roepen is het noodzakelijk de productie en daarmee de verspreiding van producten die resulteren in afval sterkt te beperken.

De invloed op het milieu

We moeten ons eerst afvragen wat de invloed is van producten op het milieu mede in de vorm van zwerfafval. Hoe kunnen we de levensduur verlengen (statiegeldsysteem)? Gebruiken we daarnaast wel de juiste materialen gebruiken. We zien heel veel producten waar een brede technologische basis aan ten grondslag ligt. Producten met een lange levensduur maar slechts een enkelvoudige gebruikscyclus. Er is dus een grote variëteit aan grondstoffen. Toch zijn ze pas herbruikbaar als ze schoon en gescheiden worden aangeboden. Een welhaast onmogelijk taak. Waardoor en continue grote hoeveelheden recyclebare materialen nooit voor hergebruik in aanmerking komen.

Er is een alternatief: kunststoffen op biologische basis. Als deze op dezelfde schaal moeten worden vervaardigd als we nu gewend zijn te doen, dan zullen onze landbouwgronden nog verder worden uitgeput. Kijk naar hetgeen wat er speelt omtrent biobrandstoffen – palmolie – houtkap. Alles wat op industriële schaal gebeurd heeft grote invloed op onze aarde.

Hoewel voorkomen beter is dan genezen zijn we er op dit moment nog op aangewezen om zwerfafval actief terug te dringen. Onderneem hier actief in en deel jouw resultaten op WasteTime.