Een betere Wereld

Eigenlijk had het een feest moeten worden. Hadden we moeten toosten met champagne. Uit een echt glas natuurlijk. En nadien samen de afwas moeten doen. Een gedachte die in de kiem is gesmoord omdat de tijd soms andere dingen in gedachte heeft en deze zonder uitzondering op een ieder los laat. Of is het meer het moment, de schreeuw om verandering die je uit alle hoeken bereikt waar we aandacht aan moeten schenken. De Schreeuw om een betere wereld !!! Maar een betere wereld begint toch bij jezelf. Bij jezelf en al die andere mensen die het goed voor hebben met deze wereld. Dat is toch nooit anders geweest EN zal ook wel nooit anders worden.

Als je goed om je heen kijkt en gelukkig zijn er nog steeds mensen die dat doen. Zie je zo af en toe een persoon tussen het gras en de struiken lopen, met in zijn ene hand een vuilniszak of tas en in zijn andere hand een grijper. En als je dan nog beter kijkt zie je dat deze persoon op zoek is. Op zoek naar de het afval dat anderen achteloos weg hebben gegooid OF zo onzichtbaar mogelijk naast zich hebben laten vallen.

Dat dit niet de bedoeling is begrijpen we allemaal? Dat begrijp je als je bezig bent met je inzamelwerk en passanten je aanspreken en je in gesprek raakt. Iedereen heeft er een grote hekel aan, maar er zijn er gelukkig die er daadwerkelijk iets aan doen.

Betrokkenheid

Denk aan Merijn Tinga die zich sterk heeft gemaakt om het statiegeld op alle plastic flessen onder de politieke aandacht te brengen. Hij heeft er mede toe bijgedragen dat per 1 juli 2021 statiegeld op plastic flesjes wordt ingevoerd. Had 3 jaar geleden al een feit kunnen zijn, maar grote spelers veroorzaken forse weerstand en probeerden hele treinen tot stilstand te brengen die juist op stoom beginnen te komen.

Soms denk je dat alleen echte betrokken medelanders met de “poten in de klei” hebben gestaan. Soms moet je letterlijk vuile handen, of voeten als het klei betreft, krijgen om aan den lijve te ondervinden hoe zaken er daadwerkelijk voorstaan. Om erover mee te kunnen praten wellicht? Daar lijkt het vaak aan te ontbreken en gebeurt er veel dat het zicht op de werkelijkheid troebel maakt.

Terug naar de kern van de zaak.

 Zwerfvuil is een groot probleem. Door alle inspanningen zal de aangroei wat afnemen, maar het probleem wordt alsmaar groter als er niets wordt gedaan. Hele natuurgebieden zijn vervuild. Wereldwijd lijken rivieren op een open riool. En dan nog de stedelijke omgevingen.

Overheden kunnen beslissen op landelijk, regionaal of plaatselijk niveau. Maar als het over zwerfafval gaat ervaar je eerder een remmende beweging dan een actieve houding. Er wordt veel vergaderd, terecht natuurlijk want je moet ergens beginnen, maar het zullen toch echt de handjes aan de knijpers moeten zijn die het werk klaren als het over het opruimen gaat. Die handjes worden gewaardeerd, maar ze hebben geen tot weinig zeggenschap. Omdat ze vrijwillig zijn? Omdat ze gratis zijn? Nee, omdat ze niet verzuimen hun energie in te zetten om een groot probleem te lijf te gaan.

Deze handjes met zelfgekozen namen als, zwerfinator, zwerfie of gewoon inzamelaar, ze werken stilzwijgend op de achtergrond. Ze vullen zak na zak met zwerfafval. Lekker ontspannen buiten in de stad en de natuur. De wind in de haren, de zon op het gezicht. “goed bezig” wordt je vaak nageroepen, maar zeker ook gezond bezig.

Maar even terug naar de kern van WasteTime.nl. De groep afvalinzamelaars is groot en nog steeds groeiende. Ze zijn druk bezig op tijden dat het hun schikt, soms weten ze het van elkaar, maar even zo vaak niet. Daarom is dit platform opgezet. Je laat aan deze wereld weten dat ook jij afval inzamelt, in welke hoeveelheden en in welk gebied. Je bent zichtbaar binnen je eigen account, maar op de pagina die wordt gedeeld met deze wereld is de inspanning zichtbaar die we gezamenlijk leveren.

Meld je gratis aan op het platform, waar je verdere informatie vindt en waar je kunt zien hoe eenvoudig het werkt.

Welkom in de wereld van WasteTime.