Is zwerfafval inzamelen duurzaam?

Als je voor je professie regelmatig artikelen, publicaties en normbladen doorleest komen er heel wat stukken voorbij. Dat de bouw een breed vakgebied is, mag algemeen wel bekend zijn. Duurzaamheid is hier al lange tijd een belangrijk onderwerp. In dit kader zijn er normen m.b.t. duurzaam beheer van grondstoffen. Een goed voorbeeld is de FSC keten, waarbij van de plint in jouw woning bekend is van welke boom op welke locatie hij afkomstig is. Het hele proces wordt immers gecontroleerd en geregistreerd. Met daarbij de opmerking dat we dan wel spreken over FSC 100%. Wil je meer weten over dit onderwerp kijk hier.

Duurzaam IJsland
Natuurlijke bronnen zijn niet eindeloos. Fotografie: sjef akkermans / wastetime

Duurzaamheid heeft inhoud?

In het kader van duurzaamheid kwam een publicatie voorbij waarbij het woord duurzaam werd uitgelegd:

Duurzaam en duurzaamheid zijn termen die ontstaan zijn in de bosbouw en visserijbiologie. In basis komt het er op neer dat je zo met de grondstoffen (in dit geval bomen en vissen) omgaat, dat de natuurlijke structuren niet worden aangetast. Dus je vangt niet meer vissen dan er jaarlijks van een soort bijkomen worden en je kapt niet meer m3 hout dan er jaarlijks door groei bijkomt.

Of toch niet?

In relatie tot voorgaande is “duurzaamheid” steeds meer een woord geworden dat mooi klinkt, zeker als het over ondernemen en handelen gaat. Het woord wordt daarom vaak gebruikt, maar heeft zijn inhoud (groten)deels verloren.

We praten over duurzaam geproduceerd voedsel, duurzame energie, duurzaam camperen, duurzaam beleggen, duurzaam investeren. Een term als fair trade, die we onder andere tegenkomen bij chocolade en koffie gaat over hetzelfde.

Duurzaam had een duidelijke absolute betekenis maar is verworden tot een relatief woord. Als je als organisatie de lat net iets hoger legt dan de regelgevingen van je eisen, wordt dit al snel aangegrepen om je product of proces als “duurzaam” te presenteren. Dit kan op het vlak van milieu zijn, maar evengoed het betalen van een eerlijke prijs aan alle partners die deel uitmaken van de keten van grondstof tot eindproduct.

Hier wringt de schoen. Het komt te vaak voor dat het woord duurzaam opduikt in relatie tot een organisatie of product, terwijl slechts een deel daadwerkelijk “duurzamer” bezig is. Hierdoor wordt een woord dat al een relatieve betekenis heeft gekregen nog verder van zijn glans beroofd.

Is zwerfafval inzamelen duurzaam?

Bovenstaande brengt ons bij de aanhef van de blog. Is zwerfafval inzamelen duurzaam?

Als je definitie zuiver interpreteert, moet je de vraag stellen: “Haal ik meer zwerfafval uit de natuur, dan er door aangroei ontstaat?” Volgens de huidige stand van inzamelen is dit zeker niet het geval. De aangroei van zwerfafval is vele malen hoger dan hetgeen dat verwijderd wordt. Hiernaar kijkende is het verwijderen van zwerfafval misschien wel een van de duurzaamste activiteiten die er op dit moment bestaat.

Dus een antwoord op de vraag kan volmondig met “JA” worden beantwoord.

Ben je er dus van overtuigd dat ook jij duurzaam bezig wil zijn? Sluit je dan aan bij WasteTime en ga duurzaam aan de slag.