Waardevol

Een woord, meer is het niet. Het zegt heel veel, maar wat is de inhoud? Heeft het betrekking op je omgeving? Op je relaties? Of gaat het over hetgeen je betekent voor deze wereld.

Is het woord krachtiger als de wind waait en de regendruppels in je gezicht slaan OF als de laagstaande zon je gezicht verwarmd en je je ogen tot spleetjes dichtknijpt om de wereld te bekijken?

Geld

Of heeft waardevol gewoon met geld te maken. Gewoon de geldelijke waarde die we aan dingen toekennen. Geldelijke waarde die wordt bepaald door de marktwerking. Of is het de geldelijke waarde die aan iets kan worden toegekend. De toegekende waarde is natuurlijk iets heel anders dan de daadwerkelijke waarde. De daadwerkelijke waarde, die we ook wel kostprijs noemen zal op hoofdlijnen worden bepaald door directe kosten, indirecte kosten, vaste kosten en variabele kosten. De kostprijs is iets heel anders dan de vraagprijs. Een vraagprijs is een prijs die sterk af kan wijken, omdat deze mede wordt bepaald door de marktvraag. De marktprijs, moet voor een gezonde bedrijfsvoering boven de kostprijs liggen. Uiteraard zal een bedrijf veelal meerdere producten leveren, waarbij een verlies gecompenseerd kan worden met winstgevendheid van andere producten.

Wat de invloed van vraag vanuit de markt is hebben we de afgelopen periode gezien in de prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen. Ten gevolge van Covid 19 was de vraag sterk terug gelopen, waardoor de vraagprijs van olie onder druk is komen te staan. Daardoor word olie goedkoper in de markt gebracht, dan aan het begin van dit jaar.

Het gevolg hiervan is dat het in het geheel niet aantrekkelijk is om kunststoffen te hergebruiken. De kosten van het granulaat uit hergebruik liggen momenteel (aanzienlijk) hoger dan de kosten voor het produceren van kunststof uit nieuwe olie. Dit wordt ook wel Virgin Plastic genoemd.

Het programma de monitor heeft hier een aflevering aan besteed. Deze kun je hier terugkijken.

De producenten van granulaat uit ingezamelde kunststoffen kunnen hun producten daarom moeilijk afzetten en blijven met grote hoeveelheden granulaat zitten. Omdat hergebruik geen opgelegde verplichting is zal dit beeld op korte termijn niet veranderen.

Hergebruik met beperkingen

Daarnaast kleven aan het hergebruik van plastic ook grote nadelen. Daar waar bij glas en metalen bij hergebruik een grote zuiverheid van het product kan worden bereikt is dit bij kunststoffen veel minder het geval. De zuiverheid neemt per keer dat er wordt hergebruikt steeds verder af en daardoor de kwaliteit van het geproduceerde product. Als er kunststof producten zijn waaraan specifieke eisen worden gesteld is hergebruik daarom niet altijd mogelijk. De afname van de kwaliteit zorgt er ook voor dan kunststoffen uiteindelijk helemaal niet meer zijn te hergebruiken.

Herbruikbaar

De gebruiksduur is alleen te verlengen door gebruik te maken van herbruikbare verpakkingen, omdat de momenten van recycling verder uit elkaar liggen. Maar ook dit is niet eindeloos. En dan……..?

Discussie

Tevens zie je een discussie ontstaan. Op de diverse platformen als Twitter en Linkedin ontmoeten tegenstanders elkaar steeds vaker. Waar de een vindt dat het gebruik van plastic tot een minimum moet worden beperkt om de hoeveelheid kunststof in zwerfafval (het milieu) terug te dringen, vindt de ander dat het zwerfafval een probleem is dat volledig bij de consument moet worden gezocht. Deze laatste groep heeft maar al te vaak direct of indirect een belang bij de productie van kunststoffen.

Met kunststoffen is natuurlijk een grote stap in de goede richting te zetten als je ze onder kunt brengen in een gesloten proces. Bij kunststof kozijnen zijn er fabrikanten die dit proces compleet in eigen beheer verzorgen en daarbij een voortouw hebben genomen. Deze ontwikkeling zie je steeds meer en dat is natuurlijk alleen maar toe te juichen. Ook hier wordt gesproken over hergebruik met een maximaal van 10 keer. Uiteraard is binnen dit proces kwaliteit van de grondstoffen beter te monitoren.

Verpakkingen

In de verpakkingsindustrie is dit al jaren een discussie. Hier ligt een probleem, dat door de fabrikanten al dan niet bewust buiten hun proces wordt gehouden. Het ligt immers aan de consument die niet netjes zorgt voor de inzameling. Het ligt ook aan de consument dat verpakkingen door onzuiverheden vaak niet herbruikbaar zijn en daardoor in verbrandingsovens verdwijnen.

Politiek

Het bijzondere is dat telkenmale wordt gezegd dat de landelijke politiek het moet regelen. Maar zijn wij het niet die bij de landelijke verkiezingen een keuze hebben gemaakt? Hebben we dan niet de juiste keuze gemaakt? Stond het milieu en afvalbeleid niet in het verkiezingsprogramma? Ook al is dat zo, dan kun je toch zelf  actief aan de slag met het terug dringen van afval waaronder verpakkingsmaterialen die plastic bevatten.

alternatieven

Misschien moet je even zoeken, maar dat mag vandaag de dag met internet toch geen probleem zijn? Het blijft niet bij plannen, hierbij een paar initiatieven, in Nederland en natuurlijk ook in Belgiƫ die wellicht aanleiding geven om verder te zoeken of aan de slag te gaan in je eigen omgeving. Niet alleen op het gebied van verpakkingen. Want afval en duurzaamheid hebben zoveel meer inhoud.

www.pieter-pot.nl

https://zerowastenederland.nl/

www.berobuust.com

http://www.denieuwegraanschuur.nl

http://www.verpakkingsvrijewinkelleiden.nl

http://www.dekabas.be/

https://gedeeldeweelde.nl/

https://ditiswaar.nl/

http://www.hetzerowasteproject.nl

http://ww.degroenemeisjes.nl

https://www.oerwouddenbosch.nl/

https://www.odin.nl/

https://www.eco-logisch.nl/

https://www.thelekkercompany.com/nl/

https://ben-anna.com/nl/

https://www.smir.store/

https://www.hetkanwel.nl/

https://ohne.be/

https://littleplantpantry.com/

http://www.biobijjansen.nl/

https://zerah.nl/home/