Bedankt voor je WasteTime.

In de strijd tegen zwerfafval bestaan er geen grenzen. Immers als dingen grensoverschrijdend zijn kun jij je de vraag stellen of er nog sprake is van grenzen. We beperken ons in dit geval tot landsgrenzen. Als we deze landgrenzen wegdenken hebben we het over grenzenloos. Dus is zwerfafval een Wereldprobleem? Er zijn weinig plaatsen waar het probleem niet aanwezig is. De plaatselijke aan- of afwezigheid van mensen is niet langer bepalend voor de aanwezigheid van zwerfafval. Ook op de noordpool is dit het geval.

WasteTime

Het was vanaf de aanvang in 2020, dan ook wel duidelijk dat de naam grenzenloos moest zijn. Een naam die gelijk aangeeft waar we over praten. “tijd voor zwerfafval” Tijd die we investeren om zwerfafval in te zamelen. Tijd die jij besteedt aan het inzamelen van zwerfafval. In deze wereld waar betrokkenheid en inlevingsvermogen steeds meer naar de achtergrond lijken te verdwijnen zet jij je in voor de betere wereld van morgen. Daarin bij jij uniek in een wereldwijd steeds groter wordende groep van betrokken wereldburgers. Want niemand is hetzelfde.

Tilburg Centrum foto: WasteTime 2021

Een app in ontwikkeling

Je moet natuurlijk ergens beginnen. Na het begin ga je verder, onderzoeken, ontwikkelen, bekijken, beoordelen, overleggen, nadenken ……………..

Je probeert je te verplaatsen in anderen, een referentiekader te schetsen en ontdekt de grote verschillen. Je schaaft en slijpt en uiteindelijk ga je polijsten. Eerst aan de slag met de Android versie die later wordt opgevolgd door de Apple versie.

En dan, dan staat alles op een dag online. De WasteTime app is gelanceerd.

Ontwikkeling en promotie

De investering in WasteTime? Hierbij moet je al gauw denken aan 10 volle weken die in het proces zijn gaan zitten. Een deel in het voortraject en het resterende deel in het programmeren, testen en uiteindelijk de lancering.

Dit alles zonder dat er enige financiële vergoeding, maar met passie als drijfveer en ondertussen gewoon doorgaan met inzamelen, want de app moet grondig getest worden binnen de praktijk.

Non profit brengt natuurlijk ook met zich mee dat je geen budget beschikbaar hebt voor reclame en promotie. Daarom optimaal gebruik maken van de beschikbare platforms als Twitter, Linkedin en Instagram.

Gevoelsmatig, natuurlijk binnen je eigen kader, probeer je te bepalen wanneer promotie omslaat in irritatie. De grens opzoeken om interesse te wekken voor de app. Zoeken naar gelijkgestemden die graag gezamenlijk willen laten zien welke bijdrage ze leveren aan een schone wereld.

En verder…….

Voor ons gevoel zijn we eigenlijk pas begonnen. Ruim 80 registraties, waarvan steeds meer gebruikers die de app ook daadwerkelijk frequent beginnen te gebruiken. Steeds vaker contact met gebruikers die vragen hebben danwel ervaringen willen delen. Landsgrenzen beginnen te vervagen met registraties uit Frankrijk, Zweden, Canada, Noorwegen, Verenigde Staten, Belgie, Ierland, Duitsland en Nederland.

Dat persoonlijke moet ook de drijvende kracht zijn. Dat persoonlijke is het stuk betrokkenheid dat je graag over wilt dragen. Op weg naar de toekomst.

We staan niet alleen

Het inzamelen van zwerfafval is één strijd die geleverd wordt. Er zijn echter veel meer bedrijven en private personen actief in het voorkomen van zwerfafval. Voorkomen betekent in veel gevallen de kraan bij de bron langzaam dicht draaien zonder aan kwaliteit in te leveren. Dat dit kan is duidelijk. Maar het heeft ook met mindset te maken. Daar ligt misschien wel de grootste uitdaging. Daarnaast praten we ook over economische belangen en werkgelegenheid. Dat hierdoor soms stevige discussies ontstaan moge duidelijk zijn.

Maar als een ding duidelijk is, is het wel dat we de zaken bij de voordeur moeten regelen en niet na het sluiten van de achterdeur.

Er zijn verschillende bedrijven actief in het beperken van afval. Of het nu verpakkingen zijn, hergebruiken van producten die aan het einde van de levenscyclus zitten. Het circulair produceren van nieuwe producten. Het verlengen van de levensduur van producten……….

We zullen hier in een toekomstige blog dieper op in gaan.

Wil jij al meer weten, zet jij in op het voorkomen van zwerfafval? Kijk dan eens op onderstaande links.

Zero Waste

Pieter Pot

De Groene Meisjes

Een artikel voor / over ondernemers van de KvK

Recyclen of hergebruik een artikel van de ASN bank

Circulair verpakken Circo

Circulair produceren Betech

Ook de overheid zet in op circulair.