WasteTime >>>

Een aantal volgers zal het niet zijn ontgaan. WasteTime heeft net voor de jaarwisseling een stap gezet. Een stap in de toekomst. WasteTime is een stichting geworden. Hierdoor kunnen we onze slagkracht verder vergroten.

Wat vorig jaar als een idee is gestart, is uitgegroeid tot een serieuze aangelegenheid. Als stichting hebben we meer mogelijkheden om onze activiteiten verder te ontwikkelen. Deze activiteiten bestaan voornamelijk uit het doorontwikkelen en verder verfijnen van onze app. Hiervoor nemen we, zoals we vanaf het eerste moment hebben gedaan, de ervaringen van alle gebruikers mee.

Dat de invloed van gebruikers groot is, is pas echt zichtbaar als je de mogelijkheden van de website vergelijkt met de mogelijkheden die nu worden geboden bij het gebruik van de app. De functionaliteit is fors uitgebreid.

We spreken met de app een brede doelgroep aan, omdat de ervaring heeft geleerd dat gebruikers heel verschillende wensen hebben.

Tilburg centrum WasteTime 2021.

In basis vragen we na het aanmaken van een gebied, om niet meer dan een hoeveelheid zakken, de inhoud van de zakken en een foto van deze zakken. Deze foto, die het bewijs is van jouw inzameling mag je delen, maar dit wordt niet eens van je verwacht. Omdat je een gebied slechts eenmalig aan hoeft te maken kost het registreren van de ingezamelde zakken amper een minuut.

Ben je heel enthousiast, dan zijn er meer mogelijkheden, die voor jou persoonlijk beschikbaar zijn.

Je kunt per inzameling exact registreren wat je ingezameld hebt. Je kunt monitoren op onderdelen om te zien of er in bepaalde periodes een toename of juist een afname is van het ingezamelde. Dit kun je zien op basis van weken, maanden en jaren. Dus kortstondige of langdurige verschillen zijn zichtbaar. In het vergelijk kun je zelfs een eigen periode aangeven.

Wil je een extra stap zetten, dan kun je ook samen aan de slag.

Kies een van de uitdagingen die bij jou past en zie hoeveel anderen deze uitdaging ook zijn aangegaan.

Naast de keuze voor een uitdaging kun je ook samen gaan inzamelen. Nodig anderen middels de app uit. Kies het gebied, bepaal het tijdstip en het verzamelpunt. En trek er samen op uit.

WasteTime is meer dan een app. Met onze blog brengen we graag ontwikkelingen onder de aandacht. Dit zijn niet alleen ontwikkelingen binnen de app, maar ook bedrijven of personen die een bijdrage leveren aan het terug dringen van het afvalprobleem. Dit kan zijn door het terug dringen van het aantal verpakkingen, een verpakkingsloze levering, het hergebruiken van verpakkingen of juist een slimme wijze van verpakken. Dit kan ook samen hangen met de wijze waarop (zwerf)afval wordt ingezameld. En natuurlijk blijven we in beeld brengen met welk probleem we te maken hebben, en daardoor de bewustwording van dit probleem te vergroten.

WasteTime heeft ook betrekking op jou als gebruiker van de app. We bieden immers de mogelijkheid om middels de app vragen te stellen of informatie te delen. Denk aan technische ondersteuning als je er toch niet helemaal uitkomt. Je hebt een interessant project voor een toekomstige blog. Je wilt gewoon iets met ons delen. Gaat het over WasteTime dan horen we het graag.

We willen alle huidige en toekomstige volgers van WasteTime een mooi, gezond en bovenal schoon 2022 toewensen.

Team WasteTime