Breng meer kleur in jouw leven

Nu de dagen langer beginnen te worden te worden, en daardoor de zon elke dag langer aanwezig is willen we graag meer en langer naar buiten. Zeker nu de restricties van de corona pandemie vrijwel zijn verdwenen.

Genieten

Als je buiten bent wordt je overgeleverd aan de vele kleuren die te vinden zijn in je omgeving. De frisse wit / roze bloesem van de fruitbomen die uit beginnen te lopen, de witte bloemen van de sneeuwklokjes. De bonte kleuren van de viooltjes. Kijk om je heen en geniet ervan, want er is voor elk wat wils.

Kijk om je heen en vind ook de bonte kleuren van het vele zwerfafval dat ons omringt. Zijn er eigenlijk wel kleuren die je daarin niet terug kunt vinden. Misschien is de vindingrijkheid in de ontwerpen en kleurgebruik nog wel groter dan de natuur ons biedt?

Ga eens lekker zitten, op een bankje, op een muurtje, op het gras ………….., geniet van het moment en kijk even goed om je heen. Relax…………..

Verpakkingsontwerp

Je zult er echter zelden, uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, achterhalen wie dit vaak prachtige ontwerp heeft gemaakt. Ook zullen verpakkingen zelden in een verzameling opduiken. Dit was vroeger vaak anders toen verpakkingen geschikt waren om te hergebruiken. Hergebruik door de fabrikant of hergebruik door de klant. Je kent vast wel de voorraadblikken die worden hergebruikt voor van alles en nog wat. Of de potten die tegen een plank zijn geschroefd om van alles in te bewaren. Deze verpakkingen, veelal vervaardigd uit glas en metaal, worden nog steeds gemaakt en hergebruikt maar steeds minder, omdat ze simpelweg zijn vervangen door plastic. Wellicht is dit hergebruik van de vroegere verpakkingen niet het uitgangspunt geweest bij het ontwerp, maar de kwaliteit van de verpakking had het gewoon in zich om te worden hergebruikt. Soms tientallen jaren nadat ze waren vervaardigd.

Hervullen en hergebruik

In de zoektocht naar het gebruiken van een grondstof, zijn producenten steeds op zoek naar andere toepassingen. Ze kennen de eigenschappen van deze grondstoffen, ze zijn goed op de hoogte van de voor en nadelen. Ze zijn goed op de hoogte van de eigenschappen van deze grondstoffen en daardoor van de gebruiksmogelijkheden.

In het begin zag je een verschuiving bij de frisdrankenindustrie waar de glazen flessen grotendeels zijn vervangen door kunststof flessen. Deze flessen worden oorspronkelijk nog gezien als statiegeldfles en vele malen hervuld, voordat er een einde komt aan hun technische leven. Aan het eind van deze technische levensduur komt deze fles terug bij de frisdrankenindustrie.

Bij hervullen en hergebruik is de behoefte aan grondstoffen natuurlijk geringer, omdat de levenscyclus langer is. Bij hergebruik gaat het uiteindelijk mis. Per keer dat een kunststof wordt hergebruikt gaat de kwaliteit van het product achteruit. Dit roept gelijk de vragen op. Kan ik een product uit hergebruikt kunststof nog wel gebruiken voor de oorspronkelijke toepassing? Kan ik bij hergebruik van een verpakking voor voedsel de voedselveiligheid nog garanderen. Als dit niet zo is heb ik dan een grondstof die voor een andere toepassing geschikt is?

Zuiver

Om een goed en veilig product te maken heb je in het algemeen zuivere grondstoffen nodig. Met zo min mogelijk verontreinigingen. Als je bij hergebruik grondstoffen gemengd inzamelt zul je deze moeten scheiden. Daarnaast zul je verontreinigingen moeten verwijderen. Je kunt je wel voorstellen dat verpakkingen van levensmiddelen op grote schaal zijn verontreinigd met voedselresten. De verkoop van kant en klaar producten heeft een steeds grotere vlucht genomen en daarmee groeit de hoeveelheid “verontreinigd”plastic alleen maar aan.

Als je dus verontreinigd plastic inzamelt en wilt hergebruiken moet je aan de slag met het reinigen. Dit reinigingsproces vraagt aan de enerzijds om reinigingsmiddelen en anderzijds ontstaan andere afvalstromen, die weer een specifieke behandeling behoeven.

Hergebruik

De stappen die nu zijn/worden gezet in het hergebruik van kunststof flessen, blikjes en groot verpakkingen zijn een eerste stap in het terug dringen van afvalstromen.

De stappen die nu zijn / worden gezet in het hergebruik van kunststof flessen, blikjes en groot verpakkingen zijn een eerste stap bij het inperken van afvalstromen. De aandacht hiervoor is natuurlijk belangrijk, maar het is niet meer dan een eerste stap. Ben jezelf bewust dat deze stappen vaak op lokaal of landelijk niveau worden genomen en op wereldschaal niet meer dan stapjes zijn. Maar daarom zijn ze zeker niet onbelangrijk.

Je ontkomt er niet aan de nog steeds toenemende stroom aan andere verpakkingen in te perken. Op welke wijze?

De kosten

In gesprekken met fabrikanten komt steeds naar voren dat de consument naast de vragende partij ook wordt aangemerkt als de vervuilende partij is. Maar wat kun je als je wel de “appel” hebt gekregen maar niet het mesje om hem te schillen? Er wordt een inspanning van de consument verwacht, maar geen ondersteuning geboden door de fabrikant.

In gesprekken met de consumenten komt steeds naar voren dat de politiek de oplossing moet bieden, maar dat willen we niet vertaald zien in wetten, regelgeving en belastingen.

Evenwel duikt steeds vaker de kreet op “De Vervuiler betaald”.

Maar wie is dat, “De Vervuiler”

Op dit moment dragen gemeentes en landelijke overheden zorg voor het inzamelen van zwerfafval. Dat beschikbare budgetten niet toereikend zijn wordt al snel duidelijk tijdens een rondje door jouw woonwijk of tijdens een ritje met de auto over de snelweg.

Dat men blij is met de vele vrijwilligers die afval inzamelen is algemeen bekend. Het beschikbaar stellen van materialen voor het inzamelen, alsmede het afvoeren van ingezameld afval wordt door steeds meer gemeentes georganiseerd. Maar ook deze activiteiten zijn aan budgetten gebonden. Daardoor blijft het vaak bij kleinschalig faciliteren en is het moeilijk tot een grootschalige aanpak te komen.

Genoten

Tot het zover is, geniet van de kleuren om je heen. Dan kun je altijd zeggen dat je hebt genoten.

Of heb je een hekel aan zwerfafval en wil je actief aan de slag?

Dan is ploggen wellicht iets voor jouw. Alleen of in groepsverband.

Ploggen

Is genieten alleen niet voldoende voor jou. Dan kun je ook gaan ploggen. Ploggen is actief bezig zijn in de vorm van hardlopen en gelijktijdig zwerfafval inzamelen. Het Team van PloggingNu is een mooi voorbeeld. Ze delen hun ervaringen regelmatig via Instagram. Waar je ze tegenkomt? In het mooie Spijkenisse natuurlijk. Elke leeftijd is welkom.