Contact

Heb je vragen over WasteTime of wil je graag meer weten? Neem dan contact met ons op!

Contact
  Vraag & Antwoord

  Welke gegevens moet ik invullen bij de registratie?

  Bij de registratie geef je een e-mailadres op en je vult een wachtwoord in. Meer gegevens worden niet van je gevraagd.

  Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  De persoonlijke gegevens die jij invult (e-mailadres) zijn alleen voor jou zichtbaar, andere gebruikers of bezoekers van het platform – met uitzondering van de beheerders – kunnen deze gegevens niet zien. Deze gegevens worden NIET beschikbaar gesteld aan andere partijen.

  Hoe kan ik het beste een gebied aanmaken?

  Wij adviseren een gebied aan te maken dat NIET groter is dan je inzamelronde. Je kunt immers meerdere kleinere gebieden aanmaken binnen je account. Als je een groot gebied aanmaakt, zal dit zelden een gebied zijn, waar je al het zwerfafval tijdens een ronde verwijdert. Als je echter zwerfafval toevoegt aan dit grote gebied wek je de indruk dat dit wel het geval is terwijl je maar een klein deel hebt gedaan.

  TIP: Het is handig de satelliet weergave te gebruiken als je gebieden aanmaakt. Je kunt dan beter zien waar begrenzingen aanwezig zijn.

  Wat als mijn gebied over een gebied valt dat al in gebruik is?

  Dit is geen enkel probleem? Gebieden kunnen / mogen elkaar overlappen.

  Hoe kunnen jullie weten wat het aantal kilo’s is dat ik heb ingezameld?

  Van het ingezamelde zwerfafval hebben wij in de periode van 01-01-2020 tot 01-05-2020 regelmatig wegingen gedaan. Aan de hand van deze wegingen hebben wij een gemiddelde gewicht per KG afval bepaald. Dit is zwerfafval uit woonwijken maar ook industrieterreinen. Het gewicht wordt dus bepaald aan de hand van het aantal zakken en het volume dat jij opgeeft.

  Waarom registreren jullie niet wat ik inzamel, dit gebeurt namelijk wel bij anderen apps.

  Wij zijn van mening dat het nooit verstandig is veelvuldig in contact te staan met zwerfafval. Daarom hebben wij ervoor gekozen tijdens het inzamelen van zwerfafval buiten de grijpers zo min mogelijk in contact te komen met het zwerfafval. Afval kan besmet zijn met bacterien of chemische stoffen bevatten die schadelijk zijn voor levende organismen. Daarom raden wij ook aan contact te vermijden en voordat je iets gaat eten dan wel drinken zorgvuldig je handen en onderarmen te wassen. Zorg dat je kruisbesmettingen ten allen tijde voorkomt!

  TIP: Wil je toch bijzondere vondsten delen dan zijn Twitter en Instagram zeer geschikte platforms. Maar zorg dat je veilig werkt!

  Wat zijn de gegevens en werkwijze van Stichting WasteTime?

  WasteTime is een platform opgezet voor en door zwerfafvalinzamelaars. Zwerfafval en met name (micro) plastic zijn een wereldwijd probleem. Het plastic is in onze omgeving in overvloed aanwezig en de hoeveelheden nemen nog dagelijks toe.

  Gelukkig zijn er iedere dag mensen betrokken om dit probleem aan te pakken. WasteTime is er voor die mensen die actief bezig zijn het probleem aan tepakken. Het platform biedt inzamelaars de mogelijkheid hun activiteit zichtbaarder te maken en zo de wereld groener te kleuren.

  Doelstelling WasteTime
  WasteTime is een digitaal platform opgezet voor de registratie van afvalinzameling. Zwerfafval dat voor een groot deel bestaat uit plastics is een wereldwijd probleem, dat in omvang nog steeds toeneemt.

  In de wetenschap dat betrokken privé personen maar ook bedrijven actief zijn met de afvalinzameling wil WastTime een platform bieden dat gebruikt kan worden voor de registratie van zwerfafval. In aanzet is gekozen voor het bedienen van prive personen. Zij kunnen zichtbaarheid geven aan hun inzamelingsacties.

  Omdat de afval inzameling van prive personen, veelal gebeurd op basis van vrijwilligheid, komen geinvesteerde tijd volledig voor rekening van deze vrijwilliger. Omdat wij vinden dat vrijwilligers niet mogen worden belast met kosten welke verbonden zijn aan het registreren van ingezameld zwerfafval willen wij een gratis te gebruiken platform bieden dat registratie mogelijk maakt.

  Daarnaast willen wij middels het platform aan inzamelaars de mogelijkheid bieden gezamenlijk op te trekken in de strijd tegen zwerfafval.

  We beogen daarbij een transparante werkwijze, waarbij de behaalde resultaten voor eenieder zichtbaar zijn in de voornoemde app. Voor derden die geen gebruik maken van de app kan een deel van de resultaten worden gevonden op de WasteTime website.

  Daarnaast streeft WasteTime als stichting onafhankelijkheid en objectiviteit na voor het probleem zwerfafval.

  Missie
  WasteTime wil gebruikers faciliteren in het inzamelen van afval. Zij doen dit op een ondersteunende manier, waarbij de tools worden geboden om inzamelen inzichtelijker te maken.

  Visie
  WasteTime wil het platform worden waar inzamelaars voor kiezen door een laagdrempelig platform te zijn dat werkt met de meest essentiële middelen. Daarnaast wil WasteTime partners inzicht bieden in verzamelde data over het zwerafval. Zo is WasteTime facilitator tussen eindgebruikers en stakeholders.

  Contactgegevens
  Stichting WasteTime
  RSIN 863425197

  Schoolstraat 253
  5038 RL  Tilburg

  sander@wastetime.nl

  Huidige bestuurders:
  Sander Akkermans, penningmeester (sinds 24-12-2021)
  Sjef Akkermans, voorzitter en secretaris (sinds 24-12-2021)

  Beloningsbeleid

  De werving van de inkomsten valt uiteen in 2 verschillende stromen. Gebruikers van de gratis app, wordt de mogelijkheid geboden middels een donatie bij te dragen aan de ontwikkeling van de app. Op digitale platformen zal middels “adverts” aandacht worden gevraagd en uitleg worden geven over de activiteiten van WasteTime. Daarbij zal de mogelijkheid worden geboden ondersteuning te bieden middels een donatie.

  De financiële middelen worden volledig aangewend voor het ontwikkelen van het digitale platform. Het bestuur van de stichting verzorgt dit op basis van vrijwilligheid en ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden. Kosten te maken voor het operationeel houden van het platform komen uit de financiele baten van Wastetime. Daarnaast zullen baten worden aangewend voor promotionele doeleinden, waarbij het verwerven van naamsbekendheid de belangrijkste is.

  Financiële verantwoording
  Na afloop van 2022 zullen de financiële verantwoordingen van Stichting WasteTime hier worden gepubliceerd.