Waarom WasteTime?

Zwerfafval is een wereldwijd probleem. Gelukkig zijn er iedere dag mensen bezig dit probleem aan te pakken! WasteTime.nl is er voor deze zwerfafval verzamelaars en biedt een platform om het zwerfafval verzamelen inzichtelijk en leuker te maken. Daarnaast worden de activiteiten zichtbaar voor de mensen om ons heen.

Onze missie

Het inzamelen van zwerfafval is voor velen een persoonlijke activiteit. Je bent lekker in de buitenlucht wanneer het je uitkomt. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Toch leert de ervaring dat je maar af en toe WasteTimers tegenkomt. In dat geval is het goed om te weten dat er andere mensen in het gebied actief zijn. Een eventuele overlap in gebieden is met WasteTime direct zichtbaar. Wanneer je WasteTime gebruikt, kun je dit eenvoudig zien. Ook kun je zien hoe lang het geleden is dat iemand actief was in een gebied. Was dit onlangs of is het al meer dan een maand verstreken?

WasteTime wil de kennis en ervaringen rondom afvalinzameling breder delen. Als geregistreerde WasteTimer houd je op je eigen pagina bij wat je hebt verzameld en in welk gebied. De informatie is en blijft van jou persoonlijk. Als je echter je activiteiten hebt aangevuld worden deze verwerkt op de Home pagina. Zodat we weten welke prestatie we met zijn allen hebben geleverd.

Omdat wij van mening zijn dat WasteTimers goed op de hoogte zijn wat zij verzamelen hebben wij er bewust voor gekozen geen platform te zijn, waarop exact wordt bijgehouden welke materialen worden aangetroffen. We werken immers met afval, dragen de nodige beschermingen en moeten daarbij voorzichtig zijn geen besmettingen of ziektes op te lopen door in contact te komen met het ingezamelde afval. Daarom adviseren wij handschoenen en mogelijk adembescherming te dragen bij de activiteiten om een eventueel risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Zijn er twijfels over het te verwijderen zwerfafval neem dan geen risico en meldt de vondst bij de professionele instanties die ingericht zijn op het verwijderen van gevaarlijke stoffen.